ژنراتور گازسوز موتورسازان تبریز

ژنراتور گازسوز CAT

انواع ژنراتور

ژنراتور چیست؟ژنراتور، وسیله‌ای است که انرژی مکانیکی (نیروی محرکه) را به انرژی الکتریکی (برق) تبدیل می‌کند. ژنراتور گازسوز ژنراتور دیزل ... ادامه مطلب

    خانهخدمات تماسارتباط