ژنراتور گازسوز CAT

انواع ژنراتور

ژنراتور چیست؟ژنراتور، وسیله‌ای است که انرژی مکانیکی (نیروی محرکه) را به انرژی الکتریکی (برق) تبدیل می‌کند. ژنراتور گازسوز ژنراتور دیزل ... ادامه مطلب