برج تقطیر یا فلر

برج تقطیر یا فلر

برج تقطیر یا فلر فلرینگ گاز، پدیده سوزاندن گاز‌های خروجی در چا‌های استخراج نفت و گاز است. این کار به‌وسیله فلر گازی (gas flare) ... ادامه مطلب