بویلر

بویلر چیست؟

بویلر چیست؟بویلر (Boiler) یا دیگ بخار، یک مخزن بسته عمودی یا افقی است که از آن برای تولید بخار یا گرم کردن آب برای گرمایش مکان، ... ادامه مطلب